© 2016, 2B geoinformatika, d.o.o., Ljubljana

Slo En
Prva stran
Geodetske storitve
Ceniki
Aerosnemanje Storitve
Projekti Projekti
Povezave Povezave
Info Info
kontakt Info

Geodetske storitve

Geodetske meritve in izdelava načrtov

- geodetski posnetek obstoječega stanja (za gradbena dovoljenja ter kot osnova za projektante in arhitekte)
- geodetski načrt komunalne infrastrukture in drugih komunalnih priključkov (telekom, kabelska TV, elektrika NN & VN, vodovod, toplovod, kanalizacija, meteorne vode,...)
- ciklične meritve vertikalnih in horizontalnih pomikov objektov (precizni nivelman in terestična opazovanja)
- klasične in precizne GPS meritve statičnih položajev (primer: za precizno določanje trigonometričnih točk)
- izmera in zakoličba z GPS in klasičnimi metodami (objekti, deponije, nasipi, opdrti izkopi, kamnolomi,...)
- enostavne in precizne zakoličbe objektov in izdelava dokumentacije zakoličbe
- svetovanje pri geodetskih meritvah in strokovna pomoč


Prikaz postopka izdelave geodetskega izdelka, od meritve do načrta.

 

Zemljiški kataster & Kataster stavb

Področji zemljiškega katastra in katastra stavb sta pomemben del naših storitev, ki jih izvajamo po Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN) - (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US in 106/2010 - ZDoh-2H), ter Zakonu o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010). Več o teh storitvah in kdaj jih občani potrebujemo lahko izveste na spletni strani e-uprava (povezava).

Najpogostejše storitve s področja urejanja nepremičnin so:

 • - ureditev meje
 • - delitev in združevanje parcel
 • - izravnava meje
 • - evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • - vpis stavbe in njenih etažnih delov v evidenco katastra stavb

Če potrebujete katero od navedenih storitev, ali katero drugo, smo vam na voljo za svetovanje, seveda pa lahko storitev tudi izvedemo/pripravimo potrebne elaborate in vloge za vpis oz. spremembo podatkov v zemljiški kataster in kataster stavb.
Priporočamo, da uporabite možnost kontakta preko naše kontaktne spletne strani (tukaj), ali pa nam pišete, pošljete e-pismo ali nas pokličete po telefonu.Ali potrebujete pomoč pri izbiri geodetske storitve za vaše potrebe?


Za vas imamo pripravljen spletni obrazec preko katerega nam lahko pošljete vaše želje in skupaj bomo našli najboljši način.


obrazec za kontakt


Vrsta rabe in dejanska raba zemljišč

Na osnovi spremeb Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZKUD-1a) z dne 12.06.2012 Geodetska uprava Republike Slovenije od 30.06.2012 v zemljiškem katastru ne vzdržuje več podatkov o vrsti rabe zemljišč. V evidenci se vidijo podatki, kakršni so bili na ta dan. Predvidoma podo podatki 30.06.2013 izbrisani iz evidence. S tem se ukinja izdelava elaborata za spremembo vrste rabe, nadomešča pa jo izdelava elaborata za spremembo DEJANSKE RABE in BONITETE.

VRSTA RABE ZEMLJIŠČ
V zemljiškem katastru smo doslej vzdrževali podatek o vrsti rabe zemljišč, ki je obsegal podatke:

 • katastrska kulturi in razred, če se zemljišče uporablja za kmetijsko ali
 • gozdno proizvodnjo,
 • zemljišča pod gradbenim objektom,
 • zelena površina,
 • nerodovitno zemljišče.

Podrobneje so bile vrste rabe, katastrske kulture in razredi določeni z Zakonom o evidentiranju nepremičnin.

Sprememba dejanske rabe

V zemljiškem katastru se na osnovi Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč izkazujejo za vsako parcelo podatki o dejanskih rabah zemljišč, pri čemer ločimo:

 1. kmetijska zemljišča;
 2. gozdna zemljišča;
 3. vodna zemljišča;
 4. neplodna zemljišča in
 5. pozidana zemljišča

Podatki o dejanski rabi zemljišč se v zemljiški kataster prevzamejo iz evidenc dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo na podlagi 165 člena Zakona o kmetijstvu, Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.

Ob morebitnem neskladju dejanske rabe s stanjem na terenu, izdelamo predlog za spremembo dejanske rabe, ki ga posredujemo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za uskladitev podatkov na Geodetski upravi izdelamo elaborat spremembe dejanske rabe.

Upravni postopek evidentiranja spremembe dejanske rabe zemljišča se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zemljišča. Zahteva za evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča se vloži pri območni geodetski upravi, na območju katere zemljišče leži.

Ob vložitvi zahteve je treba plačati upravno takso v znesku 3,88 EUR.


Poiscite nas v storitvi Google+
Domov | Geodetske | storitve | Aerosnemanje | Projekti | Povezave | Info | Kontakt | Transformacije (v delu)
Zadnja posodobitev:
12. Maj, 2016 | Vse pravice pridržane © 2012 - 2016 - 2B geoinformatika, d.o.o. | Kontakt: info@2bgeo.si
CSS Firefox PHP MySQL
Spletne strani izdelal: Boris Bilc
Za webmasterje: | CP:Kontakti | ProjectSend | Hitrost.com |